Cyt. Wikipedia "Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie „między-sieć”) – ogólnoświatowy system połączeń między komputerami, określany również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej."

Aktualna oferta dostępu do sieci Internet obejmuje niżej wymienione możliwości dostarczenia łączności dla klienta:

Światłowód

 • Kabel światłowodowy
 • Włókno światłowodowe
 • Alien lambda

GigabitEthernet

 • L2
 • MPLS
 • IP Transit
 • Adresacja IPv4/6

Radiolinia

 • Pasmo licencjonowane
 • WiFi (2,4/5Ghz)
 • LTE Advanced
 • Pozostałe usługi

IaaS

 • IP Vpn
 • Anti DDoS
 • Firewall
 • Zarządzanie
 • Pozostałe usługi


Informacje dodatkowe:

*IaaS (Internet as a service)

Aby sprawdzić możliwości techniczne oraz otrzymać szczegółową ofertę skontaktuj się z nami